Diensten

Ik streef in mijn dienstverlening naar het voorkomen van problemen. Door middel van een Bedrijfsrisico-analyse controleer ik uw standaardcontracten en pas ik deze daar waar nodig gelijktijdig aan. Ontbreken noodzakelijke (standaard-)contracten binnen uw bedrijf, organisatie of instelling, dan stel ik deze voor u op tegen een vooraf afgesproken prijs. Ook kan ik u begeleiden en adviseren bij (langer lopende) trajecten, waarbij ik er voor zorg dat uw juridisch dossier op orde is. Indien u behoefte heeft aan juridische ondersteuning op periodieke en flexibele basis, dan kan dat middels een abonnement.

Mijn rechtsgebieden

Op de volgende rechtsgebieden kunt u een beroep op mij doen:

vastgoedrecht / bouwrecht

Adviseren en/of begeleiden bij (het opstellen van) koop-/aannemingsovereenkomsten, huurovereenkomsten, zakelijke rechten, non-conformiteit en kabel- en leidingschades.

ondernemingsrecht / faillissementsrecht

Adviseren en/of begeleiden overnames en/of fusies, herstructureringen, bedrijfsbeëindigingen, sanering en/of pre-faillissementen.

aansprakelijkheidsrecht / contractenrecht

Adviseren en/of begeleiden bij (het opstellen van) (standaard-)contracten, algemene voorwaarden, wanprestatie, onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid en/of schadevergoeding.

arbeidsrecht

Adviseren en/of begeleiden bij (het opstellen van) arbeidscontracten, beëindigingsovereenkomsten en/of ontslag.

 

 

Afspraak maken

Voor een afspraak kunt u uw gegevens hieronder invullen.