Mijn werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich als persoonlijk, flexibel en transparant. Als zelfstandig bedrijfsjurist werk ik bij de klant op locatie. Dit vergroot de efficiency omdat de communicatielijnen kort zijn en het complete dossier altijd in de buurt is. De vooraf afgesproken vaste prijzen leveren transparantie en zekerheid op voor de klant. In langlopende kwesties wordt per uit te voeren verrichting de prijs bepaald waardoor voor de klant duidelijk is wat de kosten en baten zijn. De klant houdt hiermee controle op zowel de voortgang als de kosten.